pejrilt@seznam.cz

Absolvent Střední umělecko-průmyslové školy v Praze na Žižkově.
Od roku 1982 – pozlacovač VD Štuko
Od roku 1993 – soukromý podnikatel v oboru pozlacovačské a štaflířské práce
v interieru a exterieru – povolení k restaurování MK ČR


Nabízím veškeré pozlacovačské práce na:
dřevo – lesk, mat
štuk – lesk, mat
kámen a kov – mat


Společně se svými kolegy jsem schopen zajistit ve vysoké odborné kvalitě
i práce řezbářské, truhlářské, malířské a štukatérské.


Dále provádím restaurování a opravy zlaceného nábytku, rámů, plastik, hodin a pod.
Cílem mé činnosti je zachování a obnova původní uměleckořemeslné kvality,
při použití původních technologií a materiálů.