pejrilt@seznam.cz
Jubilejní synagoga - Praha - zlacená výzdoba fasády
Exteriér
zobrazit
pracovní
postup